gclub

สนามกีฬาแบดมินตัน เสา และ ตาข่ายในกีฬาแบดมินตัน

ในกีฬาแบดมินตันนั้นมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในสนามอย่างเช่นเสาและตาข่าย โดยจะมีข้อกำหนดและลักษณะที่เฉพาะ ในวันนี้เราจึงมีข้อมูลลักษณะของเสาและตาข่ายในกีฬาแบดมินตันมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาโดยทั่วกัน เราจะมาเริ่มอธิบายที่ละส่วนด้วยกันเริ่มจากอย่างแรกคือ เสา เสาแบดมินตันจะต้องมีความสูง 5 ฟุต 1 นิ้วจากพื้นสนาม ต้องมีความมั่นคงพอที่จะรักษาตาข่ายให้ตึงอยู่ได้และจะต้องตั้งอยู่บนเส้นเขตข้างสนาม ในกรณีที่ทำตามหลักดังกล่าวไม่ได้ จะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมาแสดงให้เห็นว่าเส้นเขตข้างอยู่ใต้ตาข่ายตรงจุดใดก็ได้ เช่น เสายาวๆ หรือวัสดุที่กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ไว้ที่เส้นข้างให้ตั้งชี้ขึ้นมาที่ตาข่ายถ้าใช้วิธีนี้กับสนามเล่นประเภทคู่ เสายาวๆนี้ต้องปักเส้นเขตข้างของสนาม…