สนามกีฬาแบดมินตัน เสา และ ตาข่ายในกีฬาแบดมินตัน

ในกีฬาแบดมินตันนั้นมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในสนามอย่างเช่นเสาและตาข่าย โดยจะมีข้อกำหนดและลักษณะที่เฉพาะ ในวันนี้เราจึงมีข้อมูลลักษณะของเสาและตาข่ายในกีฬาแบดมินตันมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาโดยทั่วกัน เราจะมาเริ่มอธิบายที่ละส่วนด้วยกันเริ่มจากอย่างแรกคือ เสา เสาแบดมินตันจะต้องมีความสูง 5 ฟุต 1 นิ้วจากพื้นสนาม ต้องมีความมั่นคงพอที่จะรักษาตาข่ายให้ตึงอยู่ได้และจะต้องตั้งอยู่บนเส้นเขตข้างสนาม ในกรณีที่ทำตามหลักดังกล่าวไม่ได้ จะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมาแสดงให้เห็นว่าเส้นเขตข้างอยู่ใต้ตาข่ายตรงจุดใดก็ได้ เช่น เสายาวๆ หรือวัสดุที่กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ไว้ที่เส้นข้างให้ตั้งชี้ขึ้นมาที่ตาข่ายถ้าใช้วิธีนี้กับสนามเล่นประเภทคู่ เสายาวๆนี้ต้องปักเส้นเขตข้างของสนาม ส่วนสนามประเภทเดี่ยวก็เช่นกัน ตาข่าย ตาข่ายต้องทำด้วยด้ายเส้นละเอียดสีเข้มและมีขนาดเท่ากัน มีตากว้างยาว 5 ส่วน 8ฟุต ต้องขึงให้ตึงจากเสาต้นหนึ่งถึงอีกต้น ตาข่ายต้องกว้าง 2 ฟุต 6 นิ้ว ส่วนบนของตาข่ายต้องอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางสนาม 5 ฟุต และเสาต้องอยู่ห่างจากพื้นสนาม 5 ฟุต 1 นิ้ว ตอนบนของตาข่ายต้องติดแผ่นสีขาว ขนาดกว้าง 3 นิ้ว มีเชือกหรือเส้นลวดตลอดแถบผ้าขาวและขึงตึงระดับเดียวกับหัวเสาทั้ง 2 นอกจากนี้ความแตกต่างของตาข่ายที่ขึงด้วยเชือกกับเส้นลวดนั้นจะอยู่ที่การสะบัดของลูกขนไก่ ซึ่งปัจจุบันสนามที่เป็นมาตรฐานจะนิยมขึงด้วยลวดสลิงเป็นส่วนมาก และตาข่ายบางสถานที่นิยมใช้เส้นด้ายคู่ ซึ่งมีสภาพทนทานกว่าและไม่ผิดกติกา สนามกีฬาแบดมินตัน สนามจัดเป็นอีกอุปกรณ์ที่สำคัญประการหนึ่งในการเล่นกีฬา อย่างเช่นกีฬาแบดมินตันที่จำเป็นต้องใช้สนาม สนามแบดมินตันส่วนใหญ่ในปัจจุบันอาจใช้พื้นที่เป็นไม้ปาร์เกต์ที่มีความยืดหยุ่นหรืออาจใช้ยางผสมพลาสติกที่มีความฝืดมากกว่าพื้นไม้ปาร์เกต์ …